Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 381 im. K. K. Baczyńskiego!!!


Doradztwo zawodoweDoradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zapytaj siebie, co robiłbyś nawet wtedy, gdyby nikt Ci za to nigdy nie miał zapłacić.
To wskazówka, która pomoże Ci, czym powinieneś się zajmować, oczywiście wciąż szukając sposobu na zarobienie na tym. (Joe Vitale)
Celem człowieka jest stworzenie sobie życia, które się kocha.
Praca, która jest ważna i którą się kocha, będzie jego częścią. (Jarow)
Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dynamiką zmian, na który wpływ mają globalizacja , rozwój nowych technologii, wzrastająca ilość informacji a z tym związane całożyciowe uczenie się Zmiany, niepewność, bezrobocie, pojawianie się nowych zawodów a w związku z tym nowych wymagań stawianym uczniom i pracownikom wymaga posiadanie nowych umiejętności zwłaszcza umiejętności rozpoznawania własnych zasobów, planowania kariery edukacyjno-zawodowej, umiejętność podejmowania decyzji i dokonywania wyborów, aktywnego poszukiwania pracy. Planowanie Kariery edukacyjno-zawodowej jest procesem występującym przez całe życie, który wymaga od nas podejmowania wielu decyzji. Zwłaszcza młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. W procesie kierowania karierą nie wybieranie, podejmowanie decyzji związanej z karierą, ma kluczowe znaczenie, ale jej całościowe konstruowanie (Savickas, 2011).

Czym jest doradztwo edukacyjno-zawodowe?
Doradztwo zawodowe - świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (K. Lelińska) Orientacja zawodowa - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły. (K. Lelińska) Poradnictwo zawodowe to długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. W planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej pomocny jest doradca zawodowy - Doradca zawodowy to specjalista od rozpoznania predyspozycji/zasobów, pomaga młodzieży i dorosłym w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

reforma systemu edukacji