Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 381 im. K. K. Baczyńskiego!!!


Historia

Z dniem 1 września 1999, zgodnie z Uchwałą nr 25/VIII/99 Rady Gminy Warszawa Ursus z dnia 12 marca, zostało utworzone publiczne Gimnazjum nr 1, na bazie Szkoły Podstawowej nr 6. W wyniku głosowania społeczności szkolnej Gimnazjum nasze dnia 24 V 2002 r. otrzymało imię KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO. Opracowaliśmy wówczas nasze logo. Dobrze wykształcona kadra pedagogiczna - życzliwa i otwarta na potrzeby uczniów, dba o doskonalenie ich postaw, wysoki poziom nauczania i dobrą atmosferę. Podejmujemy i realizujemy ambitne zadania. Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła z Klasą", zaliczyliśmy wszystkie zadania i w październiku 2003 r. otrzymaliśmy dyplom „SZKOŁA Z KLASĄ” . Nasze klasopracownie są dobrze wyposażone, mają przytulny wystrój.

Młodzież bardzo chętnie korzysta ze szkolnej czytelni. Tutaj uczniowie korzystając z księgozbioru przygotowują się do lekcji, czytają czasopisma młodzieżowe rozwijając swoje zainteresowania, oglądają filmy, korzystają z komputera. Nie bez znaczenia jest fakt, że czytelnia wyposażona jest w nowe piękne meble, sprzęt audiowizualny i komputer, oraz czynna jest także w godzinach popołudniowych. Jest tu przytulnie i bezpiecznie. W naszym gimnazjum młodzież może uczyć się języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Każdy uczeń może tu też znaleźć odpowiedni dla siebie rodzaj zajęć pozalekcyjnych. Działa bowiem u nas wiele klubów i kół zainteresowań. Działają takie koła jak: ”Z Pitagorasem na Ty’’, ”Z fizyką za Pan Brat”, ”Młodego humanisty”, ”ABC Nastolatka”, Chór ”Cantemus”, Zespół” Impresja” a także Klub ”Ośmiu” , którego motto brzmi: ”WIĘKSZĄ RADOŚCIĄ JEST DAWAĆ NIŻ BRAĆ”. Jesteśmy też dumni, że jedną z laureatek VIII Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ”Ośmiu Wspaniałych” jest nasza uczennica-dziś już absolwentka.

Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania w kole ”ABC Nastolatka” prowadzonym przez pedagoga szkolnego. Motto spotkań brzmi :”JESTEŚ TUTAJ NIE SAM I NIE JEDYNY”. Młodzież po lekcjach spotyka się, by w życzliwej atmosferze porozmawiać o swoich problemach, radościach, smutkach, pośpiewać, pograć na gitarze czy flecie, posłuchać muzyki a także zrobić coś dla innych. Na przykład zaprzyjaźniła się z pensjonariuszami Dziennego Ośrodka Rehabilitacji ”MENNI” prowadzonym w Ursusie przez siostry zakonne. Integrujemy się z nimi poprzez spotkania, wspólne śpiewanie, konkursy, rozmowy, inscenizacje.

Młodzież, która ma zainteresowania sportowe i chce pograć w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę, siatkówkę-może korzystać po lekcjach ze wspaniałego boiska ze sztucznej trawy. Troszczymy się też o to, by nasi uczniowie nie mieli braków w nauce. Oprócz pomocy koleżeńskiej prowadzonej przez klub ”Ośmiu” na bieżąco współpracujemy ze świetlicą socjoterapeutyczną przy Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie pomagają w nauce wolontariusze.

Pracy wychowawczej w naszej szkole towarzyszy atmosfera życzliwości i wzajemnego szacunku. Prowadzimy zajęcia asertywności, uczymy negocjacji, komunikowania się a przede wszystkim radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Szczególną uwagę zwracamy na kulturę osobistą młodzieży, w tym kulturę słowa. Życie przynosi wiele niepewności, niespodzianek, dlatego przywiązujemy dużą wagę do rozmów z uczniami na różne tematy. Młodzież potrzebuje ich wiele, pragnie wysłuchania, akceptacji, wsparcia. Zawsze mamy czas dla rodziców uczniów, bo to właśnie dzięki współpracy z nimi możemy osiągać nasze wspólne cele.

Każdy, kto trafi do naszego gimnazjum może liczyć na to, że go wysłuchamy, docenimy, pomożemy w trudnych sytuacjach, wzbogacimy w odpowiednią wiedzę, tak, by łatwiej mu było przejść do wyższego etapu życiowego, co przecież nie jest łatwe.