Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 381 im. K. K. Baczyńskiego!!!


TIK? Tak!Projekt „TIK- tak” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych u min. 153 uczniów (81dz, 72ch) poprzez wprowadzenie nowych metod nauczania z zastosowaniem TIK oraz podniesienie kompetencji zawodowych u min. 25 nauczycieli (24k, 1m) w Gimnazjum nr 130, Gimnazjum 131, Gimnazjum 132 w dzielnicy Ursus. Zakładamy, że kompetencje podniesie min. 153 uczniów (81dz, 72ch). Łącznie w projekcie weźmie udział 170 uczniów (90 dziewcząt, 80 chłopców).
W obszarze projektu są szkolenie dla nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK w proces edukacji w tym realizacji projektów międzynarodowych, szkolenie „WebQuest metodą edukacyjną w szkole” oraz kursy programowania.
Głównym zadaniem w projekcie jest wprowadzenie na stałe do edukacji ucznia pracy metodą WebQuest. Ten sposób pracy metodą projektową niestosowany dotąd w ursuskich szkołach wykorzystuje zainteresowanie uczniów komputerem i Internetem. Nauczanie metodą Webquest to nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej. Jej zasadniczym celem jest nauczanie poszukiwania informacji oraz ich selekcjonowania, opracowywania, ocenia ich przydatności. Metoda ta aktywizuje ucznia, zmusza do samodzielnej pracy. Może być wykorzystywana w nauczaniu dowolnego przedmiotu na każdym etapie edukacji. Ponadto jest to praca zespołowa, wymagająca współpracy oraz świetne narzędzie integrujące uczniów zdolnych, mniej zdolnych a także tych z problemami edukacyjnymi. Projekt oferuję także realizację dodatkowych zajęć motywacyjno-wyrównawczych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Do realizacji zajęć z zastosowaniem narzędzi TIK zakupione zostaną: tablety, tablice multimedialne, projektory, kamery i aparaty cyfrowe. W projekcie planujemy także warsztaty i spektakle językowe oraz warsztaty/laboratoria z przedmiotów przyrodniczych w tym dla uczniów zdolnych koła naukowe na uczelniach wyższych.
Beneficjentami są głównie uczniowie klas pierwszych w każdej ze szkół zarekomendowanych przez dyrekcję do wdrożenia i sprawdzenia nowych alternatywnych metod nauczania oraz uczniowie z pozostałych klas wymagający specjalnego wsparcia edukacyjnego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.06.2018
Wartość projektu: 560 999,93 zł.
Wartość dofinansowania UE: 448 799,94 zł.
Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji
Deklaracja uczestnictwa

Baza scenariuszy do pracy metodą edukacyjną webquest stworzona przez nauczycieli szkół gimnazjalnych z dzielnicy Ursus w ramach realizowanego projektu „TIK? Tak!”:

  • https://pracaodgimnazjum.blogspot.com/
  • https://pamiecjakowartosc.blogspot.com.es/p/wprowadzenie_22.html?m=1
  • https://pokazemocji.blogspot.com/
  • http://renikoc.blogspot.com/
  • https://fizykagestoscsubstancji.blogspot.com/
  • https://katsko84.blogspot.com/
  • http://iwo78.blogspot.com/
  • http://jakatobryla.blogspot.com