Ogłoszenia

Załącznik 1
Załącznik 2

Kształcenie na odległość - Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli - edukacja wczesnoszkolna

Kliknij, aby otworzć


Pismo

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st.Warszawy na lata 2020-2022załącznik 1
załącznik 2
Plan apeli i uroczystości 2020/2021