Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 381 im. K. K. Baczyńskiego!!!


Reakcje utlenienia i redukcji

24 lutego nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach chemicznych organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i firmę Bosch.
Przez 1,5 godziny zmagali się z doświadczeniami chemicznymi z działu „utlenianie i reedukacja ”. Mieli do dyspozycji fachowy sprzęt i najróżniejsze odczynniki. Po zakończeniu zmagań „z chemią”, każdy z młodych chemików dostał certyfikat poświadczający udział w zajęciach. Uczniami opiekowała się p. Katarzyna Skowron.
>>galeria zdjęć     >>reakcja manganianu (VII) potasu z perhydrolem