Rekrukacja 2021/2022
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2021/2022

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

FILM PROMOCYJNY Szkoły Podstawowej nr 381


Kliknij, aby odtworzyć

Rekrutacja 2021/2022 - harmonogram


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Kliknij, aby odtworzyć


Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Kliknij, aby odtworzyć


Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Kliknij, aby odtworzyć