Samorząd uczniowski

Przewodnicząca Samorządu: Julia Derlatka

Przewodnicząca sekcji imprez i uroczystości: Iga Kraft

Przewodnicząca sekcji porządkowej: Małgorzata Makowska

Przewodnicząca sekcji dekoracyjnej: Magdalena Koniak

Przewodnicząca sekcji naukowej: Aleksandra Janowska


Reprezentantka MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY URSUS: Zofia Królik