Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 381 im. K. K. Baczyńskiego!!!


Klasa teatralna

W roku szkolnym 2013/2014 p. Beata Deluga opracowała autorski program nauczania języka polskiego z treściami edukacji teatralnej. Zadaniem programu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i zapewnienie im wszechstronnego rozwoju intelektualnego.

W tzw. klasie teatralnej znaleźli się u uczniowie zdolni, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku artystycznym, albo chcą nauczyć się pewności siebie, umiejętności poradzenia sobie w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Program zakłada blokowy układ treści nauczania ( historia literatury, nawiązania do epoki, literatura bliska uczniom media) Uczniowie tej klasy zdobywają wiedzę z zakresu języka polskiego omawiając epoki literackie chronologicznie. Praca na zajęciach w dużej mierze odbywa się za pomocą metod aktywnych , w których główną rolę odgrywa teatr, improwizacja, drama ( różne jej rodzaje).

Uczniowie uczą się w ten sposób kreatywności ,pomysłowości, mają możliwości odwołania się do wyobraźni, wzbogacają słownictwo o nowe trudne pojęcia- potrafią wykorzystać je w pracy na zajęciach. Są otwarci na propozycje, sugestie nauczyciela ,wszelkie zadania wykonują bardzo rzetelnie, z niezwykłą starannością. Uczniowie nieśmiali przełamują barierę tremy, chętniej podejmują się wchodzenia w rolę, nie boją się publicznego przemawiania.

Uczniowie tej klasy uczestniczą również w wyjazdach do teatru ( raz w miesiącu) podpatrują scenografię, pracę z tekstem literackim, grę aktorów. Znają zasady zachowania się w teatrze.

"Antygona"            "Teatr w klasie"             "Teatr widza i aktora"

    "Sukces teatralnej"