Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 381 im. K. K. Baczyńskiego!!!


WARS I SAWA

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych WARS i SAWA

Głównym celem programu WARS i SAWA jest identyfikacja i wspieranie zdolności uczniów oraz wdrażanie i upowszechnianie dobrych praktyk związanych z edukacją uczniów zdolnych.

Program ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia i rozwijanie potencjału twórczego uczniów i nauczycieli.

Pierwsze Certyfikaty Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA przyznano we wrześniu 2010 r. Dziś do warszawskiej sieci szkół wspierających uczniów uzdolnionych należą 154 szkoły. Nauczyciele cyklicznie wymieniają doświadczenia w ramach spotkań „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY, uczestniczą w letnich seminariach oraz warsztatach metodycznych „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego” oraz korzystają z oferty tematycznej samorządowego ośrodka doskonalenia nauczycieli Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Celem tych działań jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego wspierania rozwoju uczniowskich pasji i uzdolnień. Uczniowie, którzy osiągną mierzalne rezultaty w krajowych i międzynarodowych olimpiadach lub konkursach mogą otrzymać stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy, korzystać z oferty zajęć międzyszkolnych oraz z zajęć prowadzonych na uczelniach.

Celem programu w naszym gimnazjum jest zwiększenie możliwości kształtowania indywidualnych uzdolnień uczniów oraz:
- rozwój kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz wzbogacenie metod pracy,
- zwiększenie liczby uczniów zdiagnozowanych pod kątem ich uzdolnień i osiągających mierzalne sukcesy,
- uaktualnienie wiedzy na temat procesów poznawczych, w tym sposobów efektywnego uczenia i nauczania,
- zapewnienie adekwatnej do rodzaju uzdolnień oferty edukacyjnej,
- wzrost liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych,
- wsparcie psychologiczne i socjalne świadczone uczestnikom programu,
- zwiększenie uczestnictwa rodziców w procesie kształtowania indywidualnych uzdolnień uczniów,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym.

zaświadczenie     certyfikat     galeria zdjęć